125 gmin w Polsce wprowadziło restrykcje dotyczące zużycia wody. Zakazy najczęściej dotyczą korzystania z wody do celów gospodarczych, a więc m.in.: podlewania ogródków, napełniania przydomowych basenów i oczek wodnych oraz mycia aut.