lista kont bankowych - opłata roczna/rejestracyjna BDO

BDO - odpady i opakowania

3 miesiące temu

Przedsiębiorca, który w wyniku swojej działalności wprowadza do obrotu opakowania lub produkty (opony, oleje, smary), baterie i akumulatory lub sprzęt elektryczny i elektroniczny, musi uzyskać wpis do rejestru BDO. Uzyskanie wpisu oraz jego utrzymanie w kolejnych latach wymaga wniesienia stosownych opłat BDO: rejestrowej oraz rocznej. 

Opłata rejestrowa BDO, czyli opłata za dodanie firmy do rejestru BDO, wnoszona przez podmiot wskazany w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach przy składaniu pierwszego wniosku rejestrowego wynosi odpowiednio:

  • 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców,
  • 300 zł w pozostałych przypadkach.

Opłata roczna BDO, czyli opłata za utrzymanie wpisu o firmie w rejestrze BDO, którą wnoszą podmioty wskazane w art. 57 ust 1 ustawy o odpadach, wynosi odpowiednio:

  • 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców,
  • 300 zł w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

Do kiedy należy zapłacić opłatę BDO?

Opłata roczna BDO, czyli opłata za utrzymanie wpisu o Twojej firmie w rejestrze, powinna zostać wpłacona do ostatniego dnia lutego za dany rok kalendarzowy.

Opłaty rocznej nie płacisz w tym samym roku, w którym zapłaciłeś opłatę rejestrową. Dodatkowo, jeśli prowadzisz kilka działalności podlegających pod wpis do BDO, wnosisz tylko jedną opłatę rejestrową – najwyższą.

Wzór oświadczenia o przekazaniu odpadu osobie fizycznej - ex 10 01 01

BDO - odpady i opakowania

6 miesięcy temu

oświadczenie dot.przekazania odpadu osobie fizycznej - kod odpadu ex 10 01 01

Infografika - emisje do powietrza

KOBiZE - emisje zanieczyszczeń

6 miesięcy temu

Rozliczenie emisji dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcę. Wystarczy tankować samochód, ogrzewać firmę, spawać, dezynfekować, malować lub prowadzić inny proces, który wprowadza zanieczyszczenia do powietrza!

Infografika - Opakowania

BDO - odpady i opakowania

6 miesięcy temu

ROP czyli rozszerzona odpowiedzialność producenta to zasada, w której to zanieczyszczający płaci. Jeżeli importujesz, produkujesz lub sprzedajesz produkty wysyłkowo używasz kartony, taśmy, stretch, kopert bąbelkowe,a może robisz gadżety ze swoim logo? Twoja działalność spowoduje, że gdzieś powstanie odpad, za który ty musisz wnieść opłatę!

Inforgrafika -ODPADY

BDO - odpady i opakowania

6 miesięcy temu

ODPADY- Każda firma wytwarza odpady. Pamiętaj, że segregacja w Polsce jest obowiązkowa! Na początku musisz oddzielić odpady komunalne od odpadów przemysłowych...

Infografika -SUP Single Use Plastic

BDO - odpady i opakowania

6 miesięcy temu

Nowe Obowiązki w BDO, - SUP Single Use Plastic

dla PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRZY WPROWADZAJĄ PRODUKTY JEDNORAZOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W GATSRONOMII I HANDLU

Opisy na pojemniki na odpady dla warsztatu samochodowego

BDO - odpady i opakowania

6 miesięcy temu

Ten folder jest praktycznym narzędziem dla pracowników warsztatu samochodowego, pomagającym w prawidłowym segregowaniu i zarządzaniu odpadami. Folderu zawiera szczegółowe opisy różnych typów odpadów, które są typowe dla warsztatów samochodowych, wraz z odpowiadającymi im kodami odpadów.

Odpady olejowe (np. używany olej silnikowy, olej przekładniowy).
Odpady zawierające metale ciężkie (np. akumulatory, filtry oleju).
Odpady gumowe (np. zużyte opony).
Odpady płynne (np. płyny hamulcowe, płyny chłodnicze).
Odpady tworzyw sztucznych (np. opakowania, części samochodowe).
Odpady papierowe i kartonowe (np. opakowania, instrukcje).

Infografika - 3 ekozasady od ekowitryny

Inne

6 miesięcy temu

3ekozasady od ekowitryny 

Katalog kodów odpadów

BDO - odpady i opakowania

7 miesięcy temu

Aktualny katalog kodów odpadów

Rozporządzenie w sprawie listy odpadów

BDO - odpady i opakowania

około rok temu

Rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2016 r.